stavba_pristavu_veseli Tomáš Baťa mladší

Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu

Nově vzniklá nadace Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu se rozhodla navázat na úspěšný rok 1995 a celý projekt zopakovat jako hlavní turistický program roku 1996. Nadace ve spolupráci s obcemi zajistila výstavbu přístaviště ve Veselí nad Moravou a v Uherském Ostrohu, společně s Městským muzeem ve Veselí nad Moravou připravila rozšířenou expozici a snažila se celou akci propagovat ve sdělovacích prostředcích. Provozovatelé plavby nabídli přivést novou, větší loď. Na jaře roku 1996 přijel sám Tomáš Baťa mladší pokřtít jménem svým i svého otce, považovaného za zakladatele kanálu, malou maďarskou osobní loď. Provozovatelem se stala První moravská plavební, a. s., která vyjela s lodí TOMÁŠ BAŤA na první plavbu hned po jejím křtu 14. 5. 1996. Od 22. května byla loď již v pravidelném provozu na trase Veselí nad Moravou – Uherský Ostroh a zpět.

vlnka

V prvních měsících se loď vydávala na trasu jen o sobotách a nedělích dvakrát za den, současně nabízela individuální plavby pro skupiny. Plavba vedla pouze řekou Moravou bez proplutí přes plavební komoru a bez plavby po kanálovém úseku. Skončila na pravém břehu v Uherském Ostrohu pod jezem. Kotviště měla loď u budovy Povodí Moravy před zatím nepoužívanou plavební komorou. Přestože součástí programu byla také prohlídka expozice historie dopravy po Baťově kanálu a vůbec celého života kolem řeky Moravy v muzeu ve Veselí nad Moravou, realizace záměru narážela na neustálé provozní problémy. Loď byla nespolehlivá a svými parametry se nehodila pro plavbu samotným kanálem (ani navazující plavební komory nebyly opraveny). Vlastní plavba pouze v korytu řeky Moravy s omezeným výhledem byla málo atraktivní.


1996 1996 1996
1996 1996

Na celém čtyřkilometrovém úseku bylo v plavební sezóně 1996 přepraveno asi 5500 osob. Problémem byla i velká vzdálenost mezi expozicí a nástupištěm plavby, která činila cca 800 m. Náročná byla také koordinace mezi všemi účastníky – nadací, provozovatelem plavby, i provozovatelem expozice, který zajišťoval vytížení lodě. Loď postrádala bezpečné místo ke kotvení, potřebné zázemí a přípojky energií. Přes množství problémů se cesta vytvoření programu pro návštěvníky, kde plavba je jenom částí většího celku, ukázala jako správná. Celkově se tento záměr ukázal jak příliš komplikovaný na to, aby byl ve stávajících podmínkách životaschopný a nadace se rozhodla jít jiným směrem. Přes řadu problémů měl projekt příznivý ohlas a podpořil rekonstrukci plavební komory ve Veselí nad Moravou – a tím otevřel i plavbu směrem ke Vnorovům.

zpět na 1995
pokračujte na 1997