Motorová loď Mojena

V roce 1937 zakoupila firma Baťa motorovou loď Danzig, kterou potřebovala přemístit proti proudu Moravy až do Otrokovic. Baťův kanál tehdy ještě nebyl dokončen, a proto bylo během této plavby několik komplikací. Loď byla během přepravy zakotvena ve Veselí nad Moravou, kde čekala na velkou vodu, aby se pokusila proti proudu překonat splav. Při pokusu o zdolání splavu došlo k poruše motoru a loď se stala neovladatelnou. Proud ji tlačil podél břehu a pod záložnou se poškodila kajuta o oblouk mostu. Loď se pak podařilo zakotvit u parku, kde byla opravena. Kormidelníkem lodi byl Karel Rajecký (*1908), který se podílel i na následných opravách motoru. Ten také doporučil výjezd nad splav pomocí tažením lana z protějšího břehu vrchní Moravy.

V Otrokovicích byla loď přejmenována na Mojena podle říčky Mojeny, která je levostranným přítokem Moravy u Otrokovic. Loď Mojena pak od léta 1939 přepravovala výletníky. Dle dobových pramenů to byly výlety i s hudbou a občerstvením. Považujeme to za počátek rekreační plavby na Baťově kanálu.

Mojena
vlnka vlnka vlnka


Mojena Mojena
Mojena Mojena
Mojena Mojena
Mojena

Mojena
Mojenazpět na 1934
pokračujte na 1938