Dokončen Výklopník v Sudoměřicích

Dne 20. 6. 1939 byl dokončen Výklopník v Sudoměřicích.

Toto zařízení sloužilo k překládání lignitového uhlí, které se přiváželo po železniční trati z nedalekého dolu TOMÁŠ v Ratíškovicích.

Plně naložený vagon s lignitovým uhlím se, pomocí lanového navijáku, vtáhnul do místnosti VÝKLOPNÍKU. V této místnosti se nachází důmyslná kolébka s výsypkou. Celá kolébka i s kolejí, násypkou a plným vagónem, byla pomocí lanového kladkostroje zdvižena.

Vagon pak čelními dveřmi vysypal prašný lignit do připravené lodi.

Tyto lodě se plavily po Baťově kanále, až po Otrokovice do elektrárny.

vyklopnik-1
vyklopnik-2


vlnka     vlnka     vlnka    


vyklopnik-5

V létě 1939 ožila řeka další atrakcí

Dne 13. 8. se začalo s pravidelnými výletními projížďkami na lodi Mojena.

Až 35 pasažérů se mohlo za doprovodu hudby kochat krásnou přírodou jižní Moravy a nechybělo ani občerstvení.

Tento datum považujeme za zahájení turistického ruchu na Baťově kanálu.


vyklopnik-6


vlnka     vlnka     vlnka    


vyklopnik-3
vyklopnik-4

V listopadu prošly Baťovy lodě odbornou prohlídkou, kterou ve dne 7. a 8. 11. provedl zkušební komisař Plavebního ředitelství Ing. Eduard Pekárek.

Celkem prohlédl 11 nákladních člunů, z nichž na vybraném (všechny lodě byly stejné) vykonal zkušební jízdu. Konstatoval, že loď vyhovuje říčním poměrům a dobře manévruje.

S dobrým výsledkem skončila rovněž prohlídka motorové osobní lodi Mojena.
zpět na 1938
pokračujte na 1940