stavba_pristavu_veseli Motorové čluny

Podpora malých podnikatelských subjektů

V roce 1997 se nadace podle doporučení západoevropských expertů zaměřila na podporu vzniku malých podnikatelských subjektů a z nového projektu INWARD II nakoupila 11 malých motorových člunů, které mohou řídit sami návštěvníci jen na základě zaučení. Byly podpořeny tři subjekty. Klub vodních motoristů ve Veselí nad Moravou, Veslařský klub Uherské Hradiště a Půjčovna motorových člunů pana Stanislava Hampaly ve Spytihněvi. V noci před otevíráním plavební sezóny na přístavním můstku v Uherském Hradišti neznámý pachatel uvolnil čluny, které spadly a poškodily se pod jezem v Kunovském lese.

vlnka

Součástí celého záměru byla podpora atraktivit na březích - v Kostelanech nad Moravou byla zřízena expozice rybářství. A v historických prostorách pivovaru v Uherském Ostrohu expozice sladovnictví. Nadace opět centrálně zajišťovala propagaci celého záměru. Základním cílem nadace od počátku bylo vytvořit v regionu, kde plavba nikdy nezapustila trvalé kořeny, takové podmínky, ve kterých bude podnikání na vodní cestě rentabilní, a zároveň vytvářet konkurenční prostředí. Od počátku se podařilo zajistit koordinaci mezi správcem vodní cesty Povodím Moravy, s. p., správním orgánem (Státní plavební správa Přerov), obcemi i přepravci tak, aby se vodní cesta stále více otevírala návštěvníkům.


rok 1997 rok 1997 rok 1997 rok 1997 rok 1997 rok 1997
 
rok 1997 rok 1997 rok 1997 rok 1997 rok 1997 rok 1997

Od tohoto roku se na Baťově kanálu poprvé začaly otevírat plavební komory pravidelně dle provozních hodin pro veřejnost. Bez vstřícného postoje správce vodní cesty by to vůbec nebylo možné. Sezóna 1997 byla přerušena velkou povodní a většina lodí byla využita při evakuaci nebo opravě hrází. Povodeň nepoškodila plavební zařízení, ale ani po opadnutí vod neměli lidé velký zájem o plavbu, a tak bylo v tomto roce přepraveno jen 1700 návštěvníků.

zpět na 1996
pokračujte na 1999