1995_0

V roce 1995 se iniciativy chopily firmy Etmas a Bobra s.r.o. a upravily pro přepravu 20 osob bývalý malý vodometný remorkér, dříve provozovaný ve štěrkovišti, (původně přivezen z Ruska, kde se používal na splavování dřeva). Malý člun nesl jméno BOBRA a otevřel plavební sezónu v roce 1995 v Uherském Hradišti (Starém Městě). Při první ukázce zajel i na kanál, ale další plavby provozoval v Uherském Hradišti po řece – jeho silný motor nebyl pro plavbu na malém kanálu vhodný a dělal velké vlny. Firmy se snažily nabídnout plavbu i skupinám, ale ukázalo se, že zajistit dostatečný počet na sebe navazujících skupin pro ekonomický efektivní a cenově přijatelnou přepravu je velmi náročné.

Provozovatelé lodi se dohodli s městem Veselí nad Moravou (účastníkem projektu EU INWARD I) na podzimní prezentaci lodi ve Veselí nad Moravou. Podle anglického vzoru byla v Městském muzeu připravena malá výstava o Baťově kanálu s navazující plavbou lodí Bobra k Uherskému Ostrohu a zpět. Nezvyklý pohled na sousední město z vodní hladiny překvapil mnoho místních obyvatel. Náklady akce byly hrazeny z projektu EU. Celé akci přálo počasí a za týden bylo přepraveno 1750 osob. Nízké vodní stavy umožnily povolit kotvení lodi v těsné blízkosti Muzea. Pobyt lodi byl využit pro vytvoření propagační videokazety, financované rovněž ze stejného projektu.

vlnka


1995_14 1995_13 1995_07
1995_16 1995_12 1995_20
1995_10 1995_17 1995_23 1995_25
1995_01 1995_19 1995_26
zpět na 1993
pokračujte na 1996