valka_01

II. světová válka

První velké opravy bylo nutno provést po II. světové válce, protože ustupující německá armáda zničila všechny mosty, potopila lodě a poškodila jezy (jez ve Spytihněvi byl úplně zničen).

Válečná léta vodní cestu Otrokovice – Rohatec těžce poznamenala. Škody přesáhly hodnotu více než 10 miliónů korun. S opravami se započalo v r. 1946 a přiestože byly snahy vše stihnout ještě do léta, tedy do začátku sezóny, práce na rekonstrukci kanálu pokračovaly ještě v r. 1947. Opět se začalo hovořit o plánovaném napojení až do Zlína, o kterém se uvažovalo už začátkem třicátých let, přičemž kanál měl být zásobován vodou z plánované Slušovické přehrady.

vlnka


valka_02
valka_03
valka_04
valka_05
valka_06
valka_07
zpět na 1939
pokračujte na 1984